Aktualnie w Loo

Regulamin

Regulamin sklepu loo.com.pl

 

Korzystając z serwisu www.loo.com.pl prosimy o zapoznanie się z regulaminem dotyczącym składania zamówień, dostawy towaru oraz sposobem płatności oraz  zasad dotyczących prywatności sklepu LOO.

Złożenie zamówienia nie oznacza akceptacji regulaminu.

Do akceptacji regulaminu konieczna jest osobna zgoda Zamawiającego.

 

I. Warunki ogólne


1. Właścicielem sklepu internetowego loo.com.pl (zwanego dalej Sklepem) jest:

BARBARA MASOWA

UL.ZAWISZY CZARNEGO 10

84-230 RUMIA

NIP:9580497469 , REGON: 222073040

 

2. Oferta skierowana jest do  osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (Konsument) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej (Przedsiębiorca) , a także osób prawnych widniejących w Krajowym Rejestrze Sądowym.


3. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia jest wiążąca dla obu stron transakcji i może ulec zmianie jedynie wskutek indywidualnych ustaleń dokonanych pomiędzy Sklepem a Zamawiającym.

II. Składanie zamówienia zakupu towaru


1. Zamówienia towarów można dokonywać  przez 7 dni w tygodniu 24h/dobę drogą elektroniczną korzystająca z funkcji koszyka dostępnego na stronie sklepu .


2. Zamawiający jest zobligowany do podania w formularzu zamówienia danych potrzebnych do jego realizacji, tj.: imię, nazwisko oraz adres, a także numer telefonu i adres e-mail celem umożliwienia potwierdzenia zamówienia.


3. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma od Sklepu jego potwierdzenie pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu.


4. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia w momencie:


a) otrzymania przez Zamawiającego drogą mailową potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep – w przypadku zamówień płatnych gotówką przy odbiorze; 


b) w momencie zaksięgowania środków pieniężnych na koncie Sklepu lub potwierdzenia przez Zamawiającego dokonania przelewu  – w przypadku zamówień płatnych przelewem.


5. Po zrealizowaniu zamówienia, tj. w w dniu przekazania towaru do wysyłki w placówce Poczty Polskiej, Sklep wysyła Zamawiającemu drogą mailową informację o wysłaniu towaru.

 

III. Sposoby płatności za zakup towaru


1. Należności za zamówione towary razem z doliczonymi kosztami dostawy Zamawiający może uiścić:


a) przelewem – bezpośrednio na rachunek bankowy należący do firmy:

 

BARBARA MASOWA

UL ZAWISZY CZARNEGO 10

84-230 RUMIA

68 1050 1764 1000 0091 4614 8037  BANK ING  

-  w tytule przelewu wpisując numer zamówienia

 

b)  gotówką przy odbiorze przesyłki pocztowej za pobraniem.IV. Dostawa zakupionego towaru


1. Dostawy realizujemy na terytorium Polski. Zamówienia poza granice kraju są możliwe po dokonaniu ustaleń pomiędzy Sklepem a Zamawiającym w zakresie dostawy oraz płatności za przesyłkę zagraniczną.


2.Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych potrzebnych na skompletowanie  zapakowanie zamówionego towaru.

3. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, który zależy od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy towaru.


4. Dostępne sposoby dostawy  Pocztą Polską: przesyłka polecona ekonomiczna, przesyłka polecona  priorytet, paczka pobraniowa (płatna przy odbiorze), paczka ekonomiczna, paczka priorytetowa.


5. Koszt dostawy zawiera cenę przesyłki i cenę opakowania. W przypadku zamówienia więcej niż jednego produktu za przesyłką płaci się tylko raz.

6. W przypadku chwilowego braku wybranego towaru skontaktujemy się z Klientem w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji i ustalenia dalszego postępowania. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia. Na życzenie zamawiającego możemy wysłać dostępną część zamówionego towaru, a resztę przesłać w terminie późniejszym na koszt Sklepu (ewentualne rabaty obowiązują wtedy, jak dla całego zamówienia).

V. Moment zawarcia umowy kupna zamówionego towaru

 

  1. Umowa kupna zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Zamawiającego złożenia zamówienia dokonanego po wypełnieniu formularza zamówienia towaru (przyjęcie oferty kupna towaru)  i dostarczenia Sklepowi  potwierdzenia drogą mailową.
  2.  Miejscem zawarcia umowy jest miejsce zamieszkania właściciela Sklepu. 
  3. Z chwilą zawarcia umowy prawa i obowiązki Sklepu i Zamawiającego  podlegają przepisom obowiązującego prawa.


VI. Reklamacje zakupionego towaru


1. W przypadku wad towaru, innych niż wyraźnie wymienione w jego opisie, Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru na adres właściciela Sklepu : BARBARA MASOWA,  ul. Zawiszy Czarnego 10, 84-230 Rumia.

 

2. W przypadku Zamawiającego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej  (Konsument) obowiązują zasady reklamacji określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

 

3. W przypadku Zamawiającego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą  (Przedsiębiorca) lub osobą prawną obowiązują zasady reklamacji określone w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 

 VI. Odstąpienie od umowy zakupu i zwrot towaru


1. Zgodnie z treścią art. 2 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. zamawiający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej może odstąpić od umowy kupna towaru i dokonać jego zwrotu bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres właściciela sklepu internetowego loompex.pl (BARBARA MASOWA , ul. Zawiszy Czarnego 10, 84-230 Rumia) przed upływem wskazanego terminu.

2. W razie odstąpienia przez zamawiającego  od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a zamawiający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej  jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno Sklep, jak i zamawiający są zobowiązani zwrócić sobie w stanie niezmienionym to, co sobie wzajemnie świadczyli. Zwrot świadczeń (w tym ceny zakupu towaru) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 

4. Prosimy o podanie w treści oświadczenia o odstąpieniu od zakupu towaru numer zamówienia, którego odstąpienie dotyczy, co ułatwi Sklepowi identyfikację  transakcji. To samo dotyczy przesyłki ze zwrotem towaru, w przypadku gdyby zwrot nie nastąpił wraz z wysyłką oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 


VII. Ochrona danych osobowych


1. Dane osobowe podawane przez Zamawiającego podczas rejestracji w serwisie oraz w formularzu zamówienia są wykorzystywane przez Sklep tylko w celach związanych z realizacją umowy kupna towaru oraz ewentualnej reklamacji lub zwrotu towaru.

2.Właściciel Sklepu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Zamawiającego, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach dokonania transakcji zakupu i ma prawo do wglądu do tych danych,  ich zmiany, bądź żądania usunięcia z bazy danych Sklepu.VIII. Postanowienia końcowe


1. Wszelkie zmiany dotyczące  sprzedaży towarów prezentowanych na stronie Sklepu, tj. wycofywanie towarów ze sprzedaży, zmiany cen towarów,  odwoływanie akcji promocyjnych i wyprzedaży lub prowadzanie w nich zmian,  zmiany w cenniku przesyłek Sklep dokonuje tylko po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego, którego zamówienie jest w trakcie realizacji  i po wyrażeniu przez niego zgody na ich dokonanie w stosunku do zamówionego towaru.


2. Ewentualne zmiany Regulaminu zostaną zasygnalizowane w sposób wyraźny i opublikowane na stronie Sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jednakże nie mają jednak wpływu na prawa i obowiązki Sklepu i Zamawiającego dotyczące zakończonych transakcji lub zamówień będących w toku realizacji.

 

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sklepem a Zamawiającym jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.